Contact Us

Fakturačné údaje


Andrea Bánóová - DADAAA

Ľubovnianska 3190/10
851 07 Bratislava
Slovenská republika

IČO 44517882
DIČ 1070900281
Zapísané: Okresný úrad Bratislava Číslo živnostenského registra: 110-182728

Bankové spojenie


IBAN SK6483605207004201203558
SWIFT BREXSKBX
mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, Pribinova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 36 819 638 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Po, vložka číslo: 1503/B člen skupiny Commerzbank

Orgán dozoru


Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27 odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Contact Form